Tortellini Gorgonzola

mit Gorgonzola und Sahnesoße